Tirsdagssejlads 2023


I Knebelvig Bådelaug arrangerer vi en lille kapsejlads for bådelaugets medlemmer.


Sejladsen foregår som hovedregel hver tirsdag aften.


Sejladserne er fordelt på en forårssæson og en sensommerrårssæson - cirka 2 x 7 sejladser.

 

ALLE kan sejle med.


Senssommer-sejladserne starter 15. august.

Kapsejladsen:

Tirsdagssejladserne 2023

Sejladserne er fordelt på en forårssæson og en sensommerrårssæson - cirka 2 x 7 sejladser.


  • Vi forventer at afholder Skippermøde i Brohuset ca. kl 17:50 inden hver kapsejlads.


  • ALLE kan sejle med.Har du ikke sejlet kapsejlads før, sørger vi for grundig orientering og kyndig vejledning. Du er velkommen til at påmønstre som gast på en af de deltagende både, for at afprøve kapsejladsen.


Det koster et lille fast beløb at deltage i sejlads og grillhygge. Beløbet bliver fast for hver sæson - og er endnu ikke fastsat - men udmeldes snarest. 


2. SEJLADS:


Vi slutter altid Tirsdagssejladsen af med "2. sejlads".


Det er grillhygge, pral og deling af oplevelser samt øl/vand og pølser i Rygegården.


Vi sørger for pølser - tilrigning af spiseområde og optænding af grill går på skift. Som hovedregel går første båd i havn i gang med forberedelserne. 


SEJLADSPERIODER:


Forårs-sejladserne: 16.05.23 - 20.06.23.

Sensommer-sejladserne: 15.08.23 - 26.09.23


LYSTAL & NY SEJLADSSTRUKTUR:


Som noget nyt vil der i 2023 blivet sejlet efter Lystal - det er handicapregler, der sikrer at alle har lige chancer ude på banerne.


Ole Ahlgreen har udviklet det nye system med lystal og konkurrenceregler, så vi kan holde styr på alle sejladser, tider og placeringer.


Efter hver sejlads opdateres resultaterne på websiden her.


Kapsejladsudvalget sørger for at orientere om tiltaget inden sejladserne går i gang.


EKSTERNE KONKURRENCER:


Hvis der er interesse og opbakning, vil vi løbet af sæsonen forsøge at sammensætte en besætning og båd, til at sejle med som deltager i en af de store heldags-kapsejladser i Aarhus-området.


KAPSEJLADS-UDVALGET:


Kapsejladsudvalget består af:


  • Lone Zacho
  • Ole Ahlgreen
  • Claus V. MokvistRESULTATER

KAPSEJLADS 2023