Bådelauget

Havnen er opført af og vedligeholdes ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra bådelaugets medlemmer.
Der er 65 bådpladser i havnen, og her i 2021 er vi 128 aktive og 25 passive medlemmer.

Syddjurs kommune står som ejer af området, og Knebelvig Bådelaug har fået overdraget brugsretten i en periode på 32 år regnet fra 2009.

Foruden bådelauget er der på havnen en stor søspejdergruppe, en kajakklub, en surfklub og en vinterbadeklub. Det gamle, fredede Brohus fungerer som klubhus for søspejderne og Knebelvig Bådelaug.

For at få plads i Havnen, se vores venteliste, eller kontakt Formanden, Pladsmanden eller Kassereren, for yderligere information. Se også vore vedtægter, regler og ventelisteprocedurer under Vedtægter og reglementer