Bådelauget

Havnen er opført af og vedligeholdes ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra bådelaugets medlemmer.
Der er 65 bådpladser i havnen, og her i 2019 er vi 91 aktive og 22 passive medlemmer.

Syddjurs kommune står som ejer af området, og Knebelvig Bådelaug har fået overdraget brugsretten i en periode på 32 år regnet fra 2009.

Foruden bådelauget er der på havnen en stor søspejdergruppe, en kajakklub og en vinterbadeklub. Det gamle, fredede Brohus fungerer som klubhus for søspejderne og Knebelvig Bådelaug.

For at få plads i Havnen, se vores venteliste, eller kontakt Formanden, Pladsmanden eller Kassereren, for yderligere information. Se også vore vedtægter, regler og ventelisteprocedurer under Vedtægter og reglementer