Bestyrelsen

Her er en oversigt over medlemmerne af bestyrelsen 2021, samt deres poster.
Har du specifikke spørgsmål, foretrækker vi at du henvender dig til den ansvarlige for området, derfor kommer der her en generel beskrivelse af de aktuelle ansvarsområder:

Formand
 • Alle officielle henvendelser til Bådelauget
 • Generel kontaktperson til Bådelauget
 • Praktiske forhold omkring køb/salg/leje af bådpladser. Herunder optagelse på venteliste til bådpladser
Næstformand
 • Overtager Formandens opgaver under dennes fravær
Pladsmand
 • Praktiske ting, i forbindelse med bådpladser og havneområdet
 • Mangler og funktionsfejl på havneområdet og havneområdets installationer
Husmand
 • Ansvarlig for booking og udlejning af Brohuset
Havnefoged
 • Sørge for overholdelse af havnereglementet
Kasserer
 • Indmeldelse i Bådelauget
 • Alle økonomiske forhold
Sekretær
 • Varetager bådlaugets dokumenter og referater
Webmaster & Arkivar
 • Henvendelser vedrørende Bådelaugets hjemmeside
 • Vedligehold af bådlagets arkiv

Bestyrelsesoversigt

Formand Hans Henrik Hansen 4132 9401 formand@knebelvig.dk
Kasserer
Næstformand
Bent Haulrik 2929 5601 kasserer@knebelvig.dk
HusmandBentHaulrik2929 5601 husmand@knebelvig.dk
1. Pladsmand Kim Otto Thunbo 3114 4484 pladsmand@knebelvig.dk
2. Pladsmand RuneHøy 2178 4480rune@knebelvig.dk
BogholderLeneSvejbækbogholder@knebelvig.dk
Webmaster
Arkivar
ClausMokvist
2290 0053
webmaster@knebelvig.dk
claus@knebelvig.dk
1. suppleant
Sekretær
Lars Laursen sekretaer@knebelvig.dk
2. suppleant
Havnefoged
Jonathan Bjerg Møller 2818 2992 havnefoged@knebelvig.dk