Vedtægter og Reglementer

Regler og vedtægter for Knebelvig Bådelaug:

Vedtægter

Vedtægter for Knebelvig Bådelaug, gældende fra 2015.

Betalingsvedtægterne 2022

Betaling og afgifter i forbindelse med benyttelse af havnens faciliteter. Vedtaget på Generalforsamlingen 2022.

Havnereglement

Regler for færdsel-, ophold på og generel benyttelse af faciliteter på havnen.
Ændring foretaget juni 2017, i forhold til definition af overnatning ; § 7.

Brohusreglement

Regler for udlejning af Bådelaugets del af Brohuset til medlemmer.
Vedtaget på Generalforsamlingen 2017.

Ventelisteprocedure

Procedure for optagelse på venteliste til bådplads.