Nyttige links for sejlere

Vejret

Havneoplysninger

Den danske Havnelods

Foreninger

Danske tursejlere

Knudemænd og kællingeknuder

For erfarne sejlere er det at håndtere tovværk ikke ukendt. Men man kan jo have gæster eller mindre erfarne ombord. Derfor denne lille hjælp til de uerfarne:

Vigtige knob at kunne ombord på en båd:

Pælestikket; er den ultimative faste løkke, både til fortøjning og andre formål, hvor en stabil løkke er anvendelig.
Dobbelt halvstik; Hyppigt brugt i forbindelse med fortøjning.
Ottetalsknob; Et stopperknob, der kan benyttes effektivt på både kunsttov og naturtov. Kan altid løsnes igen.
Flagknob; Velegnet til at sammenknytte tovværk af forskellig tykkelse. Kan altid løsnes igen.
Råbåndsknob; Det almindeligste knob til sammenknytning af tovværk af ens tykkelse.
OBS: Må endelig ikke forveksles med KÆLLINGEKNUDE, der er absolut uanvendeligt til noget.
Fortøjningsstik; Et midlertidigt knob, der sikrer under belastning, men er let og hurtigt at løsne.