Slæbested og mastekran

Slæbestedet

Efter en del år at have døjet med et smuldrende og derangeret slæbested, har vi i 2015 modtaget midler fra Tved Sparekasse Fond til at renovere det. Med denne hjælp fra sponsor, samt et hårdt arbejdende team af frivillige fra bådelauget, har vi nu fået et fuldt funktionsdygtigt og sikkert slæbested.

Priser for benyttelse af slæbestedet finder du under:
Bådelauget>Oversigt over havnepladser 2016>Takster for medlemmer af bådelauget

Mastekranen

Benyttelse af mastekranen, kræver at der er en certificeret person tilstede. For nærmere information herom kontakt formanden

Historiske billeder

Etablering af betondæk ved slæbestedet.

Renovering af slæbestedet oktober 2015 - jernrammen samles.
Jernrammen samles.
Jernrammen køres på plads i slæbestedet.
Jernrammen køres på plads i slæbestedet.