Medlemsaktiviteter 2019

De næste aktiviteter i Bådelauget, bliver:

  • Arbejdslørdag d. 6. april klokken 8:30
  • Standerhejsning søndag d. 28. april kl. 10 med kaffe og rundstykker
  • Isætning af store både over 3.500 kg lørdag d. 4. maj
  • Isætning af små både under 3.500 kg (dato kommer)

Men hold øje med Kalenderen.