Medlemsaktiviteter 2021

De næste aktiviteter i Bådelauget, bliver:

10. april kl. 8.00Søsætning STORE både.
Kontakt 1. Padsmand
17. april kl. 8.00Søsætning SMÅ både.
Kontakt 1. pladsmand
26. april kl 10.00Standerhejsning med efterfølgende morgenbrød
23. juni kl 19.00Sct. Hans Aften
31. juli kl. 10Havnemarked
31. juli kl. 18Visens skib.
25. septemberSpækhugger 2star race Knebelvig
26. septemberSpækhugger 2star race Knebelvig
Dato kommerOptagning STORE både.
Kontakt 1. Padsmand
30. oktober kl. 8.00Optagning SMÅ både.
Kontakt 1. Padsmand
Søn 31. oktober kl 10Standerstrygning

Se og download kalenderen 2021.