Årets aktiviteter


Knebelbro Bådelaug - 2023


I løbet af året arrangerer bådelauget en række planlagte aktiviteter, møder og festligheder.


Vi tilstræber at tilbyde aktiviteter - både i løbet af sommerens sejlersæson, men også i løbet af vinterperioden, når havnen er lukket ned.


Du kan se årets aktiviterer lige her:


OVERSIGT:


STORM OVER ATLANTEN - 11. januar kl. 19 - Brohuset


Morten og Peter Storm fortæller om deres tur over Atlanten i januar 2022 i sejlbåden "Sophie Amalie".


Foredraget er for medlemmer af Knebelvig Bådelaug.

Varighed 2 x 45 minutter - der serveres kaffe og kage i pausen.


Tilmelding er nødvendig og efter efter først til mølle princippet. Der er plads til cirka 50 deltagere.

GENERALFORSAMLING 2023  - 23. februar kl. 19 - Brohuset


Vigtigt møde for hele bådelauget!  3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.


Formanden giver sin årsberetning, regnskab fremlægges og vigtige beslutninger træffes.


Blandt andet skal vi drøfte medlemmernes arbejdsindsats.


Indlæg, forslag eller punkter fremsendes til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen.

FÆLLESSPISNING - 3. marts kl. 18 - Brohuset.


Årets første fællesspisning i Brohuset.  Dagens menu bliver fantastisk - mere om den senere!


Arrangører: Jørgen & Jeanet, Claus & Christina samt Villy.


Pris per kuvert: Kr. 40, - som indbetales via MobilePay - Tilmelding er nødvendig. 


HUSK: Medbring selv bestik, service OG drikkevarer.

OVERBLIK 2023 - TID & DATO

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

02.01.2023

Kl. 19:00

Storm over Atlanten

11. januar 2023 - kl 19

Foredrag - Tilmelding nødvendig

Generalforsamling


23.02.2023


Tidspunkt meddeles


Fællesspisning i Brohuset

03.03.2023

Kl. 18:00

Vandet åbnes på pladsen

I løbet af marts - og når det er frostfrit. Information gives

Fælles Arbejdsdag

MARTS

Dato udmeldes snarest!

Isætning af både

MARTS - Afvikles over to weekender. Pladsmand udsender dato og NØDVENDIG tilmelding

Standerhejsning 2023

Søndag 23.04.2023

Kl. 10:00