Årets aktiviteter


Knebelbro Bådelaug - 2023


I løbet af året arrangerer bådelauget en række planlagte aktiviteter, møder og festligheder.


Vi tilstræber at tilbyde aktiviteter - både i løbet af sommerens sejlersæson, men også i løbet af vinterperioden, når havnen er lukket ned.


Du kan se årets aktiviterer lige her:


OVERBLIK 2023 - TID & DATO

OVERSIGT:


Fællesspisning - Brohuset

Så har næste hold meldt sig på banen, til at stå for endnu en hyggelig gang fællesspisning i Brohuset.


Thomas & Anette samt Lene & Bent har meldt sig til køkkentjansen.


Hvornår er endnu ikke helt på plads - men det bliver en sandsynligvis til maj.


Mere information følger

AFHOLDTE AKTIVITETER 2023:


Storm over Atlanten

11.01.23 - Foredrag

Generalforsamling

22.02.2023

Fællesspisning

10.03.2023

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

03.04.2023

Kl. 19:00

AFLYST!! - Kursus - Duelighedsbevis

Søndag 25 - 26 .03.2023

Kursus i Duelighedsbevis

Vandet åbnes på pladsen

I løbet af marts - og når det er frostfrit. Information gives

Fælles Arbejdsdag

07.04.2023

Vi starter kl 8:30 med morgenmad

Søsætning af både

Store både - lørdag d. 22. april

Både op til 3.500 kg - søndag d. 23. april

Mere info fra pladsmand følger

Tilmelding NØDVENDIG

Standerhejsning 2023

23.04.2023

Kl 10:00

Tirsdagssejlads

Primo maj - mere info følger

Fællesspisning - Brohuset

Maj - mere info følger

Skt. Hans Aften

23.06.2023

Kl. 18:30

Visens Skib

22.07.2023

Info følger

Fælles Arbejdsdag

07.10.2023

Vi starter kl. 8:30 med morgenmad

Bådoptagning - STORE BÅDE

28.10.2023

Info følger

Standerstrygning 2023

29.10.2023

Kl. 10:00