GODT NYTÅR - 2023

Året åbner med helt ny webside for bådelauget

AKTUELT PÅ HAVNEN:


Vigtig information:


GENERALFORSAMLINGEN

ER FLYTTET


Årets generalforsamling er rykket en dag, og vi mødes således i Brohuset

ONSDAG D. 22. FEBRUAR - KL 19:00 - 22:00

Dagsorden udsendes i god tid inden generalforsamlingen


Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelsen.


Velkommen til Knebelbro Havn

Knebelbro Jolle- og Bådehavn er smukt og fredfyldt beliggende i bunden af Knebel Vig.


Havnen byder på gode faciliteter og mange muligheder for oplevelser - både børn og voksne.


Her er hygge og naturoplevelser, badebro, udsigt, og flere små terrasser, som kan bruges af alle.