Knebelbro Havn


Faciliteter, bådeliv og skøn natur


Her finder du information om Knebelbro Havn og dens mange faciliteter.


Havnen er en sikker og naturskøn perle, for lystsejlere - både for vind og for motor.


Betagende placeret ved den smukke Knebelvig, for foden af Mols Bjerge  

Knebelbro Havn er en gammel pakethavn, der  ligger godt beskyttet i bunden af Knebevlig.


Det er foreningen Knebelvig Bådelaug står for havnens drift og faciliteter.


  • 65 pladser - og flere gæstepladser.
  • Motor- og kølbåde
  • Søspejdere (1. Mols)
  • Kajakklub
  • Surfere
  • Vinterbadere


Pladsoversigt

Faciliteter og indretning på havnen

Knebelbro Havn har mange årtiers historie - den moderne marina blev etableret i 2004 og er siden blevet udviklet og moderniseret.


Knebelvig Bådelaug driver havnen. Det er en aktiv og velfungerende forening, med mange medlemmer - både aktive og passive.


Her er gode faciliteter og vinteropbevaring og havnen er midtpunkt for det lokale liv og mange aktiviteter.


Havnens broer er forsynet med elstandere samt vandhaner med slanger.


Vandet er åbent fra marts til november.


Der er offentlig toilet på havnen. Men i bådelaugets klubhus “Brohuset”, er der nyere bade- og toiletforhold, forbeholdt medlemmer samt betalende gæstesejlere.


Toilet og bad gøres rent dagligt i højsæsonen.


På p-pladsen i betalingsskuret “Christiansborg” er opsat en hjertestarter og en vejrstation.


Det er også her gæstesejlere registrere sig og betaler havnepenge.


Havnen har WIFI, som kan benyttes af medlemmer og betalende gæstesejlere.


Havnen har opsat vandposter og elstandere på alle broer med 240 volt udtag - alle med 3P CCE stik.


Havnens nye mastekran kan løfte op til 400 kg og må bruges af medlemmerne.


Havnens slæbested kan benyttes af alle - gæster dog kun mod gældende havnetakst.


Der arrangeres isætning og optagning af både forår og efterår.


Bådelauget hyrer en kranbil, som over to weekender løfte bådene - hhv under og over 3.500 kg. Løft betales af bådejerne.

Problemfri indsejling og anduvning

Knebebro Havn er stort set sikker at anløbe under alle forhold.


  • Havneindsejlingen ligger på havnens bagbord side


  • Bøjerne er store, tydelige og placeret i kanten af sejlløbet.


  • Specielt de inderste bøjer bør respekteres!


  • Der er ikke opstillet havnefyr.


Indsejlingsbøjerne er tydelig markeret med reflekser, som kan ses ved brug af lygte ved anduvning i mørke.


En lang og meget lavvandet røn strækker sig cirka 0,6 sømil ud på havnens sydlige side. Den er umarkeret, men kan være tør ved lavvande.