Regler for brug af mastekran


Knebelvig Bådelaug har fastsat en række regler for brug af havnens nye mastekran:


  • Alle brugere skal have deltaget i et kort intro-kursus omhandlende kranens betjening.
  • Alle brugere skal være aktivt medlem i Bådelauget.


NB! Gæstesejlere og ”fremmede” må ikke benytte kranen i henhold til arbejdsmiljøloven.


Vi kan dog altid henvise til at søge hjælp hos en godkendt kranfører hvis der er brug for kranassistance.Praktiske oplysninger - Mastekran:

Fjernbetjening:


Den trådløse betjeningsenhed til styring af kranen er placeret på kontoret på 1. sal i
Brohuset i nederste skrivebordsskuffe.


Placeres venligst samme sted efter brug!


Løftestrop og sikkerhedshjelme:


Der forefindes løftestropper i Bådelaugets værksted.
Brug af hjelm er ikke påbudt, men anbefales.


Reglerne for brug af mastekranen er placeret i Brohuset samt Bådelaugets værksted.


Placeres venligst samme sted efter brug!


Teamleder for krangruppe:


  • Ole Hvidt, bådplads nr. 53. Tlf.: 24261265


Ole fører liste over “uddannede” medlemmer + dem, som kan stå til rådighed ved behov


KRANKURSER:


Alle intro-kurser afviklet i foråret 2023.


Nye kurser bliver opslået her, når det er aktuelt.

Her kan du læse eller downloade det komplette regelsæt for brug af kranen.


Du kan også læse eller downloade brugsanvisningen til kranen