Årets aktiviteter


Knebelvig Bådelaug - 2023


I løbet af året arrangerer bådelauget en række planlagte aktiviteter, møder og festligheder.


Vi tilstræber at tilbyde aktiviteter - både i løbet af sommerens sejlersæson, men også i løbet af vinterperioden, når havnen er lukket ned.


Du kan se årets aktiviterer lige her:


OVERBLIK 2023 - TID & DATO

OVERSIGT:


SKT. HANS AFTEN

Fredag den 23. juni


Information og tider følger

AFHOLDTE AKTIVITETER 2023:

Storm over Atlanten

11.01.23 - Foredrag

Standerhejsning 2023

23.04.2023

Generalforsamling

22.02.2023

Fællesspisning

26.05.2034

Fællesspisning

10.03.2023

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

Juni  2023

Kl. 19:00

Tirsdagssejlads

Næste sejlads: 30. maj Skippermøde i Brohuset 17:50. 

Kapsejlads start kl. 18.30

Skt. Hans Aften

23.06.2023

Kl. 18:30

Visens Skib

22.07.2023

Info følger

Fælles Arbejdsdag

07.10.2023

Vi starter kl. 8:30 med morgenmad

Bådoptagning - STORE BÅDE

28.10.2023

Info følger

Standerstrygning 2023

29.10.2023

Kl. 10:00