Årets aktiviteter


Knebelvig Bådelaug - 2023


I løbet af året arrangerer bådelauget en række planlagte aktiviteter, møder og festligheder.


Vi tilstræber at tilbyde aktiviteter - både i løbet af sommerens sejlersæson, men også i løbet af vinterperioden, når havnen er lukket ned.


Du kan se årets aktiviterer lige her:


OVERSIGT:


HUSK: FÆLLES ARBEJDSDAG


LØRDAG D. 7. OKT

8:30 - 12:30


Vi mødes i Brohuset kl. 8:30 til morgenmad

og fordeling af arbejdsopgaver.


Her får du mulighed for at lægge de obligatoriske arbejdstimer, som Bådelaugets medlemmer

har forpligtiget sig til at udføre.

AFHOLDTE AKTIVITETER 2023:

Storm over Atlanten

11.01.23 - Foredrag

Generalforsamling

22.02.2023

Fællesspisning

10.03.2023

Standerhejsning 2023

23.04.2023

Fællesspisning

26.05.2034

Bål- og grillfri Skt. Hans Aften 

23.06.2023

Visens Skib

22. 07.2023

Fællesspisning

18.08.2023

Kapsejlads forår- sensommer 2023

OVERBLIK 2023 - TID & DATO

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

Oktober 2023


Fælles Arbejdsdag

07.10.2023

Vi starter kl. 8:30 med morgenmad

Bådoptagning - STORE BÅDE

28.10.2023

Info følger

Bådoptagning - BÅDE under 3500 kg

Primo november

Info følger

Standerstrygning 2023

29.10.2023

Kl. 10:00