Årets aktiviteter


Knebelvig Bådelaug - 2023 / 2024


I løbet af året arrangerer bådelauget en række planlagte aktiviteter, møder og festligheder.


Vi tilstræber at tilbyde aktiviteter - både i løbet af sommerens sejlersæson, men også i løbet af vinterperioden, når havnen er lukket ned.


Du kan se årets aktiviterer lige her:


OVERSIGT:


MEDLEMSMØDE


Onsdag, den 17. januar 2024 - kl 19 i BROHUSET.

Mødefacilitatorer: Claus V. Mokvist & Ole Bollesen


Mødet skal åbne en debat i bådelauget, om at sikre den ånd og sjæl, som vi alle holder så meget af ved vores havn og i vores bådelaug.


Mødet skal være en strømpil for, hvordan vi ønsker at sikre og udvide vores fællesskab i bådelauget, i en nær fremtid, med store forandringer.


Holdninger og ønsker fra bådelaugets medlemmer er vigtige, så alle føler sig inkluderet i det nye fællesskab.


Der er ikke en dagsorden for mødet - for alt kan drøftes. 


Men facilitatorerne vil være klar med et mødeoplæg på dagen.


Vi tager notater fra mødet og sammen laver vi eventuelle input og konklusioner, som mødedeltagerne mener, at Bådelauget skal arbejde videre med. 


Ingen tilmelding - mød blot op!

FÆLLESSPISNING

Næste fællesspisning:

Januar 2024


Info følger

OVERBLIK 2024 - TID & DATO

NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

7. februar 2024

GENERALFORSAMLING - BROHUSET

22.02.2024 kl. 19 - Fællesspisning kl 18-19.

AFHOLDTE AKTIVITETER 2023:

Storm over Atlanten

11.01.23 - Foredrag

Generalforsamling

22.02.2023

Fællesspisning

10.03.2023

Standerhejsning 2023

23.04.2023

Fællesspisning

26.05.2034

Bål- og grillfri Skt. Hans Aften 

23.06.2023

Visens Skib

22. 07.2023

Fælles Arbejdsdag

07.10.2023

Fællesspisning

18.08.2023

Bådoptagning

28.10.23 & 04.11.23 

Kapsejlads forår- sensommer 2023

Standerstrygning 2023

29.10.2023

Fællesspisning - Brohuset

03. November

Afslutning - Tirsdagssejlerne

07. November