Knebelvig Bådelaug


Opført og drevet af lokale frivillige medlemmer, sejlere og ildsjæle.


Havnen er opført af og vedligeholdes ved hjælp af den frivillige arbejdskraft fra bådelaugets medlemmer.


Der er 65 bådpladser i havnen, og bådelauget tæller nu cirka 130  aktive og 25 passive medlemmer.


Syddjurs kommune står som ejer af området, og Knebelvig Bådelaug har fået overdraget brugsretten i en periode på 32 år regnet fra 2009.


Sådan er vi organiseret på havnen


KONTAKT TIL BESTYRELSEN KUN VIA MAIL: KNEBELVIG @ GMAIL.COMFORMAND:


Hans-Henrik Hansen - Tlf: 41 32 94 01 - kun ved UOPSÆTTELIGE henvendelser


 • Alle officielle henvendelser til Bådelauget
 • Generel kontaktperson til Bådelauget
 • Praktiske forhold omkring køb/salg/leje af bådpladser. Herunder optagelse på venteliste til bådpladser


NÆSTFORMAND:


Rune Høy - Tlf: 21 78 44 80 - kun ved UOPSÆTTELIGE henvendelser


 • Supplere formandens opgaver (fx ved fravær etc)HAVNEFOGED:


Lone Zacho - Tlf: 61 69 68 60 - kun ved UOPSÆTTELIGE henvendelser


 • Vagtplaner / Havnevagt
 • Opsyn og håndhævelse af havnereglement


KASSERER / HUSMAND:


Bent Haulrik


 • Økonomi / Regnskab
 • Ansvarlig for booking og udlejning af Brohuset


PLADSMÆND:


Rune Høy - Tlf: 21 78 44 80 - kun ved UOPSÆTTELIGE henvendelser

Martin Brændstrup - Tlf: 20 52 27 79 - kun ved UOPSÆTTELIGE henvendelser

 • Varetager praktiske opgaver og planlægning i forbindelse med bådpladser og havneområdet
 • Arbejdsgrupper
 • Mangler og funktionsfejl på havneområdet og havneområdets installationer  BOGHOLDER:


  Lene Svejbæk


  • Indmeldelse
  • Økonomi / Regnskab
  • Arkiv


  SEKRETÆR:


  Lars Laursen (1. suppleant)


  • Varetager bådlaugets dokumenter og referater


  WEBMASTER & KOMMUNIKATION:


  Claus Villy Mokvist - Tlf: 22 90 00 53


  • Bådelaugets webside
  • Informationsmateriale
  • Redaktør Havnebænken


  Lidt om havnens historie

  Historien om Knebelbro havn starter helt tilbage tilbage til 1870'erne.


  Dengang blev selve anløbsbroen og et pakhus etableret og Knebelbro blev en travl og driftig pakethavn.


  Havnen var i årtier anlægssted for småskibsfarten med dampskibe på Aarhusbugten.


  Udviklingen stoppede i 1920’erne i takt med, at landevejstrafik tog over for skibsfart.


  Det nuværende bådelaug blev stiftet i 1977.


  Men først i 2004 blev havnen i sin nuværende form bygget og indviet.


  Brohuset - bådelaugets samlings- og klublokale - er det gamle pakhus.


  I dag stort set det eneste, der er tilbage af den oprindelige pakethavn.

  Knebebro havn og rønnen

  Kong Chr. X besøger Knebelbro Havn i 1903

  Knebebro havn og rønnen

  Brohuset - Bådelaugets klubhus og møderum for Søspejderne 1. Mols