Tirsdagssejlads 2024


I Knebelvig Bådelaug arrangerer vi en lille kapsejlads for bådelaugets medlemmer.


Sejladsen foregår som hovedregel hver tirsdag aften.


Sejladserne er fordelt på en forårssæson og en sensommerrårssæson - cirka 2 x 7 sejladser.

 

ALLE kan sejle med.

Kapsejladsen:

Tirsdagssejladserne 2024

SÅ ER TIRSDAGSSEJLADSERNE 2024 IGANG:


Sejladserne er fordelt på en forårssæson og en sensommerrårssæson - cirka 2 x 5 sejladser.


I 2024 sejler vi igen kapsejladser for sejlbåde i Knebelvig Bådelaug.


Alle er velkomne til at deltage - hvad enten man selv har båd eller sejler med som gast.


Mangler du en gasteplads møder du bare op, så finder vi plads på en af bådene.


Der plejer typisk at være 4–8 både med hver gang - men der er plads til mange flere.

Der bliver fem kapsejladser i foråret og fem i sensommeren - og altid tirsdag aften.  • Vi forventer at afholder Skippermøde i Brohuset ca. kl 17:50 inden hver kapsejlads.


  • ALLE kan sejle med.Har du ikke sejlet kapsejlads før, sørger vi for grundig orientering og kyndig vejledning. Du er velkommen til at påmønstre som gast på en af de deltagende både, for at afprøve kapsejladsen.


Det koster et lille fast beløb at deltage i sejlads og grillhygge. Beløbet bliver fast for hver sæson - og er endnu ikke fastsat - men udmeldes snarest. 


2. SEJLADS:


Vi slutter altid Tirsdagssejladsen af med "2. sejlads".


Det er grillhygge, pral og deling af oplevelser samt øl/vand og pølser i Rygegården.


Vi sørger for pølser - tilrigning af spiseområde og optænding af grill går på skift. Som hovedregel går første båd i havn i gang med forberedelserne. 


SEJLADSPERIODER:


  • Forår: 21/5, 28/5, 4/6, 11/4 og 18/6 (evt. 25/6 som reserve).


  • Sensommer: 13/8, 20/8, 27/8, 3/9 og 10/9.LYSTAL & NY SEJLADSSTRUKTUR:


Vi sejler efter Lystal - det er handicapregler, der sikrer at alle har lige chancer ude på banerne.


Ole Ahlgreen har udviklet et system med lystal og konkurrenceregler, så vi kan holde styr på alle sejladser, tider og placeringer.


Efter hver sejlads opdateres resultaterne på websiden her.


Kapsejladsudvalget sørger for at orientere om tiltaget inden sejladserne går i gang.


Der er i år lagt to startbøjer ud, så der er en startlinje parallel med den yderste stenmole.


Ellers er der bøjer de sædvanlige steder, ved Rolsø, ved Tved Kirke og ved Mejeriet.

Efter den sidste sejlads kåres den samlede vinder for alle sejladserne. For hver båd fratrækkes de to dårligste placeringer.EKSTERNE KONKURRENCER:


Hvis der er interesse og opbakning, vil vi løbet af sæsonen forsøge at sammensætte en besætning og båd, til at sejle med som deltager i en af de store heldags-kapsejladser i Aarhus-området.


KAPSEJLADS-UDVALGET:


Kapsejladsudvalget består af:


  • Ole Ahlgren
  • Lone Zacho
  • Christa Egense


  • Letmatrosser og diverse: Jens Thomsen / Claus V. Mokvist RESULTATER

KAPSEJLADS 2023